10 thách thức lớn trên toàn cầu Công nghệ có thể giải quyết

Không có gì là dễ dàng, nhưng tất cả đều vô cùng quan trọng

Minh họa: Tomi Um

Bởi các biên tập viên

1. cô lập carbon

Chỉ riêng việc cắt giảm khí thải nhà kính đã giành được đủ để ngăn chặn sự gia tăng mạnh của nhiệt độ toàn cầu. Chúng tôi cũng cần phải loại bỏ lượng lớn carbon dioxide trong khí quyển, không chỉ có