5 điều tôi nói với con tôi để chuẩn bị cho tương lai

Khi những người trẻ tuổi bắt đầu gia nhập lực lượng lao động, mọi thứ sẽ rất khác so với bây giờ. Đây là cách để chuẩn bị chúng.

Tín dụng: IR_Stone / iStock / Getty Images Plus

Bởi Stephane Kasriel

Tôi có bốn đứa con, tuổi từ 5 đến 14, và tôi biết chúng rất khó đi theo con đường giáo dục giống nhau.