Một cựu Hacker ẩn danh tìm kiếm để chuộc lỗi

Sau khi hợp tác với chính phủ, Hector Monsegur tránh được án tù dài. Hôm nay, ông lãnh đạo một sự nghiệp an ninh mạng thành công. Nhưng quá khứ vẫn ám ảnh anh.

Minh họa: Kevin Hồng

Bởi Aki Ito